Beata Pieklak

Zadzwoń do nas: +48 792 592 436

01 stycznia 2016
  K O M U N I K A T  CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO
01 stycznia 2015
​​ Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż  112 Pogotowie Energetyczne  991 Pogotowie Ciepłownicze  993 Pogotowie Wodociągowe

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Zarządzanie nieruchomościami:

- mieszkaniowymi 
- komercyjnymi
- wspólnotami mieszkaniowymi
- mieszkaniami na wynajem
- obiektami SP.Mieszkaniowych
- zarządy sądowe

Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych w systemie ,,Probit. ''

Prowadzenie imiennych kartotek finansowych oraz rozliczeń ,
Egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat 
Regularne (co najmniej 2 razy do roku) przeprowadzanie pełnego rozliczenia mediów wraz z przygotowaniem rozliczeń dla poszczególnych lokali i aktualizacją naliczeń.
Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami
Ubezpieczanie budynku .

Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów dla całej nieruchomości.

Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 
Realizacja i rozliczanie planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną.
Rozliczenia i sprawozdania finansowe.
Sporządzanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji CIT-8
Analiza kosztów: eksploatacyjnych, remontowych ,modernizacyjnych oraz optymalizacja budynków .
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej z tytułu bieżącego utrzymania nieruchomości .
Prowadzenie rozliczeń finansowych poszczególnych lokali
Ewidencji przychodów i rozchodów w przypadku podatku VAT.

Strategia działania w kontaktach z dostawcami usług: zbieranie ofert, analiza, przygotowywanie, negocjacja umów.

Występowanie przed sądami i innymi organami w zakresie prowadzonej działalności.

Pomoc i doradztwo w zakresie podejmowania decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd.
Egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za lokal, także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego .

Bieżąca konserwacja budynku.

Przygotowywanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych.
Zlecanie i nadzór prac remontowych.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego
Przeprowadzanie terminowo obowiązkowych przeglądów nieruchomości .
* Przegląd instalacji gazowej 
* Roczna kontrola stanu technicznego budynku
*Roczna kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
*Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej
*Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku
*Miesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych
*Kontrole Urzędu Dozoru

- Obsługa administracyjna
- Obsługa finansowo-księgowa
- Obsługa techniczna
- Konsultacje prawne
- Utrzymanie czystości i zieleni
- Konserwacja techniczna
- Pogotowie awaryjne
- Ubezpieczenia nieruchomości

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, skierowanych na obsługę nieruchomości, w szczególności na zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji i administrowania nieruchomością a także na rozwój nieruchomości poprzez uzasadnione inwestowanie

Oferta

Wszelkie Prawa zastrzeżone, wykonanie JL, ikony freepik